top of page

טלק
קפה עבודת יד

בית קלייה | שוק תלפיות חיפה 

ידיים ל קולה קפה פותחות שק יוטה של קפה

קפה הבית

תערובות המורכבות מ-100% זני ערביקה מדרום אמריקה ואפריקה